Định mức cấp phối bê tông thông dụng nhất hiện nay

Bê tông tươi là loại vật liệu quan trọng không thể thiếu trong các công trình xây dựng và đã vô cùng quen thuộc với người dân nước ta. Để có được loại bê tông có mức cường độ chịu lực phù hợp với từng dự án, người ta đã sử dụng công thức cấp phối bê tông. Cùng tìm hiểu chi tiết hơn về khái niệm này trong bài viết dưới đây của Bê Tông Mekong.   

Khái niệm cấp phối bê tông       

Cấp phối bê tông là khái niệm chỉ mức tỷ lệ vật liệu có trong hỗn hợp bê tông tươi khi trộn bao gồm xi măng, cát, đá, nước và các loại chất phụ gia. Đối với mỗi mức cấp phối bê tông khác nhau sẽ quy định loại mác bê tông khác nhau theo yêu cầu, tính chất của từng dự án xây dựng.

Đơn vị của các thành phần cấp phối bê tông theo tỷ lệ gồm xi măng (kg), cát (m3), đá (m3), nước (lít) dành cho 1 khối bê tông tươi. Để đưa ra được cấp phối bê tông theo đúng tiêu chuẩn, người ta thường thí nghiệm với các tỷ lệ vật liệu khác nhau và tìm ra được công thức chính xác nhất.     

Cấp phối bê tông là gì? 
Cấp phối bê tông là gì?

Khái niệm định mức cấp phối bê tông

Định mức cấp phối bê tông là khái niệm chỉ quá trình tính toán và tìm ra được tỷ lệ vật liệu hợp lý cho 1m3 bê tông tươi sao cho phù hợp với tính chất của các dạng công trình khác nhau.         

Khái niệm định mức cấp phối bê tông  
Khái niệm định mức cấp phối bê tông

Xem thêm:

Tìm hiểu quy trình thiết kế cấp phối bê tông

Để tính toán được tỷ lệ vật liệu chính xác nhất, người ta thường dựa vào tiêu chuẩn thiết kế cấp phối bê tông theo quy trình cụ thể dưới đây.                          

Cách tính toán

Đối với phần tính cấp phối bê tông sẽ được thực hiện theo quy trình sau:

 • Bước 1: Lựa chọn độ sụt của hỗn hợp bê tông phù hợp
 • Bước 2: Xác định lượng nước trộn bê tông được tính toán theo độ sụt đã chọn ở bước 1. Ngoài ra còn kết hợp với lượng vật liệu sử dụng để trộn vữa bê tông để tính toán được lượng nước chính xác. 
 • Bước 3: Xác định thông số của các chất có trong hỗn hợp kết dính gồm có xi măng và các chất phụ gia. 
 • Bước 4: Tiếp theo sẽ tiến hành tỉ lệ chất kết dính là nước
 • Bước 5: Tính toán lượng chất phụ gia cần thiết của chất kết dính cho 1m3 bê tông
 • Bước 6: Tính toán lượng phụ gia cần đủ cho 1 khối bê tông 
 • Bước 7: Tính toán và xác định số dư vữa sao cho phù hợp nhất 
 • Bước 8: Xác định lượng đá, sỏi cần sử dụng để trộn bê tông
 • Bước 9: Xác định lượng cát cần thiết để trộn 1 khối bê tông
Tìm hiểu quy trình thiết kế cấp phối bê tông
Tìm hiểu quy trình thiết kế cấp phối bê tông

Quy thì thí nghiệm và điều chỉnh lượng vật liệu thực tế

Quy trình thí nghiệm và điều chỉnh lượng vật liệu thực tế cho 1 khối bê tông tươi bao gồm các bước cụ thể sau:   

 • Bước 1: Thực hiện các bước thí nghiệm và kiểm tra độ sụt bê tông và xác định lượng nước cho tới khi đạt yêu cầu. 
 • Bước 2: Thực hiện thí nghiệm kiểm tra cường độ bê tông, trộn theo tỉ lệ vật liệu như ở bước 2 rồi chia thành 3 nhóm. Đối với nhóm 1 sẽ để đúng hàm lượng như đã tính toán ở bước 1, nhóm 2 sẽ là giảm đi 10% và nhóm 3 để tăng thêm 10%. Chờ lấy kết quả của cả 3 nhóm và mang đi so sánh. 
 • Bước 3: Thực hiện thí nghiệm xác định khối lượng và thể tích của bê tông tươi
 • Bước 4: Điều chỉnh lại thành phần cấp phối bê tông tươi thực tế ngay tại nơi thí nghiệm
Quy trình thí nghiệm và điều chỉnh lượng vật liệu thực tế
Quy trình thí nghiệm và điều chỉnh lượng vật liệu thực tế

Những yếu tố ảnh hưởng tới cấp phối bê tông          

Để xác định được tỷ lệ cấp phối bê tông chính xác nhất, các đơn vị thi công phải thực hiện rất nhiều thí nghiệm dựa trên tiêu chuẩn định mức 1784 hoặc định mức cấp phối bê tông 1776. Những yếu tố có thể ảnh hưởng tới cấp phối bê tông bao gồm:

Loại mác bê tông tươi

Mác bê tông là tên gọi để biểu thị mức cường độ chịu lực của loại bê tông tươi đó, biểu trưng cho khả năng chịu nén của mẫu bê tông được thí nghiệm. Mẫu bê tông được thí nghiệm sẽ có dạng hình lập phương với kích thước 150x150x150 được lưu  giữ trong 28 ngày đông kết. Mỗi loại mác bê tông sẽ tương ứng với một định mức cấp phối khác nhau ký hiệu là B: B3.5, B5, B7, B12.5,…

Loại mác bê tông tươi ảnh hưởng đến mức cấp phối bê tông
Loại mác bê tông tươi ảnh hưởng đến mức cấp phối bê tông

Thành phần cốt liệu

Thành phần cốt liệu của bê tông sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

 • Chất lượng và lượng xi măng trộn bê tông
 • Độ cứng, cấp độ cấp phối các vật liệu và độ sạch
 • Tỉ lệ của nước và xi măng
 • Chất lượng trộn bê tông, độ đầm chắc của bê tông cùng với quy trình bảo dưỡng tiêu chuẩn

Các thành phần cốt liệu cũng là yếu tố có ảnh hưởng tới cường độ bê tông và định mức cấp phối của loại bê tông đó. 

Thành phần cốt liệu ảnh hưởng tới cấp phối bê tông tươi 
Thành phần cốt liệu ảnh hưởng tới cấp phối bê tông tươi

Định mức cấp phối bê tông mác 150, 200, 250, 300 theo tiêu chuẩn Bộ Xây dựng

Bảng cấp phối bê tông mác 150, 200, 250, 300 theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng sẽ có nga trong bảng dưới đây mà quý khách có thể tham khảo: 

Mác bê tông Cát vàng Đá  Xi măng Nước 
Tỷ lệ bê tông mác 150 0.5 0.913 288.02 185
Tỷ lệ cấp phối bê tông mác 200 0.48 0.9 350.55 185
Tỷ lệ cấp phối bê tông mác 250 0.46 0.88 415.12 185
Tỷ lệ cấp phối bê tông mác 300 0.44 0.86 485.42 185

Định mức cấp phối bê tông mác 100, 150, 200, 250, 300 từ xi măng PC30

Định mức cấp phối vật liệu bê tông mác 100, 150, 200, 250, 300 từ xi măng PC 30 sẽ có trong bảng dưới đây để quý đọc giả tham khảo:

Mác bê tông Vật liệu cần dùng cho 1m3 bê tông tươi
Xi măng (kg) Cát (m3) Đá (m3) Nước (lít)
Cấp phối bê tông mác 100 218 0.516 0.905 185
Cấp phối bê tông m150 281 0.493 0.891 185
Cấp phối bê tông m200 342 0.469 0.878 185
Cấp phối bê tông m250 405 0.444 0.865 185

Định mức cấp phối bê tông mới nhất mác 100, 150, 200, 250, 300 từ xi măng PCB30  

Bảng định mức cấp phối bê tông mác 200, 250 với đá 1×2 và xi măng PC30:          

Loại bê tông Xi măng PC30 (kg) Cát vàng (m3) Đá (m3) Nước (lít)
Cấp phối bê tông mác 200 đá 1×2 350 0.48 0.89 189
Cấp phối bê tông mác 250 đá 1×2 415 0.45 0.9 189
Cấp phối bê tông mác 300 đá 1×2 450 0.45 0.887 176

Bảng định mức bê tông mác 250, 200 300 bằng đá 2×4 và xi măng PC30:

Loại bê tông Xi măng PC30 (kg) Cát vàng (m3) Đá (m3) Nước (lít)
Cấp phối mác 200 đá 2×4 330 0.48 0.9 180
Tỷ lệ trộn bê tông mác 250 đá 2×4 393 0.46 0.887 180
Cấp phối bê tông mác 300 đá 2×4 466 0.42 0.87 185

Bảng định mức bê tông mác 200, 100, 150 bằng đá 4×6 và xi măng PC30:     

Loại bê tông Xi măng PC30 (kg) Cát vàng (m3) Đá (m3) Nước (lít)
Cấp phối bê tông mác 100 đá 4×6 200 0.0.53 0.94 170
Cấp phối bê tông mác 150 đá 2×4 257 0.51 0.92 170

Xem thêm:

 • thép chịu lực đặt trên hay dưới

Định mức cấp phối bê tông mác 100, 150, 200, 250, 300 từ xi măng PC40       

Cùng theo dõi định mức cấp phối bê tông mác 200 xi măng PC40 trong bảng sau: 

STT Loại vật liệu ĐVT Định mức cấp phối bê tông xi măng PC40 (1784) Định mức (1784)
1 Xi măng PCB 40 kg 293 293
2 Nước lít 195 185
3 Cát vàng m3 0.479 0.483
4 Đá 0.5×1 m3 0.846 0.857

Định mức cấp phối bê tông mác 100, 150, 200, 250, 300 từ xi măng PCB40 

Mác bê tông Vật liệu cần dùng cho 1m3 bê tông tươi
Xi măng (kg) Cát (m3) Đá (m3) Nước (lít)
150 233 0.51 0.903 185
200 281 0.493 0.891 185
250 327 0.475 0.881 185
300 374 0.457 0.872 185
350 425 0.432 0.860 187
400 439 0.444 0.865 187

Bài viết trên đây của Bê tông Mekong đã giúp quý đọc giả tìm hiểu kỹ hơn về định mức cấp phối bê tông sử dụng trong xây dựng hiện nay. Quý khách có nhu cầu tư vấn chi tiết hơn hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline cụ thể của đơn vị. 

0/5 (0 Reviews)
Tác giả - Trần Khánh Minh
ÔNG Trần Khánh Minh

Tôi là Trần Khánh Minh hiện đang giữ chức vụ CEO – Chuyên viên tư vấn tại Công ty cổ phần bê tông tươi Mekong. Với hơn 15 năm kinh nghiệm được đúc kết trong suốt quá trình học tập, làm việc và nghiên cứu.